Amadeo Casimiro

Vinländsk pirat kapten och diplomat.

Description:

Det vinländska sändebudet Amadeo Casimiro är kapten över koggen Nattmaran i övre medelåldern. Han är skallig och har koppärrigt ansikte med ett gråsvart bockskägg. Han visar sig aldrig utan ett tjockt lager smink och stinker av billig parfym.

Han talar med en raspig och obehaglig tunga (ett karaktärsdrag han kan tacka Höken för).

Han representerar i Gerhards handelshus och (bandit)kungen Irroveti (och i den ordningen).

Bio:

Amadeo Casimiro

Mytagård Gothhog Gothhog