Antero Devade

Nordhemsk diplomat (och flykting från politiska rivaler).

Description:

Nordhamns diplomat heter Antero Devades och är en angenäm och tillmötesgående diplomat med kort kritvitt hår och feminint utseende.

Bio:

Antero Devade

Mytagård Gothhog Gothhog