Balder af Borgheim

Tronlands forne Riksjarl och ökänd förrädare

Description:

Ledde en väpnad stadskupp mot Kung Slug med hjälp av en här från Bergsfolket (en kupp som misslyckades pga Egil Stålhammar och hans motståndsrörelse).

Balder af Borgheim och hans konspiratörer är fortfarande på fri fot.

Bio:

Balder af Borgheim

Mytagård Gothhog Gothhog