Egil Stålhammar

Spionmästare

Description:
Bio:

Egil växte upp i staden Borghem i södra delen av Tronrike, hans tidiga liv bestod av gatulivet i en hård och oförlåtande stad. Egil hade en hård uppväxt som lämnade mycket att önska, med han kom ändå att fatta ett tycke för staden och den obördiga delen av befolkningen.

Under hans unga vuxna liv så försökte Jarlen av Borghem knyta(mer eller mindre legitima) band till kronan och startade därmed

Egil Stålhammar

Mytagård Gothhog Zahrdahl