Keghart Rakkel

Vårlands monstruöst överviktiga regent

Description:

En monstruöst överviktig man med bullrande röst och dånande skratt, han har mörka ögon och är skallig. Hans stora mun ses aldrig utan vin eller mat och har den illa vanan att torka sig på kläderna som stinker av svett och sprit.

Bio:

Keghart Rakkel

Mytagård Gothhog Gothhog