Meinhard Rakkel

Keghart yngre son och Vårlands Marsk

Description:

Denna allvarliga man har stora svarta ögon. Hans korta svarta hår är avtagande och har djupa vikar (ett karaktärsdrag han delar med sin far). Han är mycket lång och är muskulöst byggd och blek i hyn. Han ansikte domineras av en prominant haka. Meinhard har vanan att alltid vara rustad även vid formella evenemang.

Bio:

Meinhard Rakkel

Mytagård Gothhog Gothhog