Tag: Bördig mark

Results

  • Gränslante

    Har tidigare tillhört Tronland under Kung Björns expansion till trakterna som nu kallas Gränslante, Snårskog och Rovland. I Regionen upprättade Kung Björn staden Nyåkra numera kallad [[Rawnheim]] men den förlorades tillsammans med hela regionen av ännu …