Gränslante

Har tidigare tillhört Tronland under Kung Björns expansion till trakterna som nu kallas Gränslante, Snårskog och Rovland.
I Regionen upprättade Kung Björn staden Nyåkra numera kallad Rawnheim men den förlorades tillsammans med hela regionen av ännu okänd anledning och inte ens Kung Halldørs och hans arme kunde återta regionen.

Regioner vid Gränslante:
I Nordväst: Jarnek
I Norr: Snårskog
I Nordöst: ?
I Sydväst: Tronhem
I Söder: Blodskär
I Sydöst: ?

Gränslante

Mytagård Gothhog Gothhog