Rawnheim

Belägen i Gränslante och grundad av Kung Bjørn den Store år 312 under hans erövring av västra Mytagård denna bosättning är Mytagårds högsäte för kunskap och forskning.

Skala : Stad

Byggnader:
Akademi
Spion och Informatörs nätverk (+1 Information, +1 Fate)
Avdelningen för Sinnesförvirring (klar år 4 säsong 1)
Episk Akademi (klar år 3 säsong 1)
Kurirer, Härolder, Signalister, Budbärare
Gränsjägare
Bönder
Bryggeri
Brunnar och Konstbevattning
Vägar
Vapensmedja
Rustmakeri
Barack
Stadsvakt
Stadshus
Kyrka
Monument
Kärntorn
Kallförråd och Magasin

Rawnheim

Mytagård Gothhog Gothhog